Menu Zavřeno

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Firma se zapojuje do systému Podnikového vzdělávání zaměstnanců :

Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

O naší společnosti

Naše firma vznikla v roce 1990 pod názvem Miroslav Kouble. Postupně se rozrůstala.  V roce 2005 se oddělila sekce zabývající se výrobou betonových směsí a ze sekce druhé zabývající se stavebními a zemními pracemi vznikla společnost s ručením omezeným SIZ.

V letech 2009 – 2010 si naše společnost vybudovala z velké části svépomocí veřejnou čerpací stanici pod názvem Q3 PETROL a následně vytvořila dceřinnou společnost SIZ OIL s.r.o. Poté byla založena ještě další dceřinná společnost pro správu majetku a to SIZ NEMO s.r.o.

Celkem společnost zaměstnává průměrně 30 lidí.

V roce 2010 společnost získala certifikáty jakosti: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005.

Základní informace o společnosti:

Název společnosti: SIZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Velké Hamry 694

IČ: 27265480, DIČ: CZ27265480

Vznik společnosti SIZ, s.r.o. – 9.března 2005, registrace u obchodního soudu – KS v Ústí n/L., oddíl C, vložka 21530

Jednatelé: Miroslav Kouble, Lubomír Kouble