Menu Zavřeno
  • Investor: Město Tanvald
  • Název: Demolice objektu č.p. 531, stpč. 4232, k.ú. Smržkovka, ul. Hlavní Smržovka
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 0,991
  • Termín a realizace: prosinec 2008 – únor 2009
  • Způsob provádění: generální dodavatel