Menu Zavřeno
  • Investor: PRECIOSA ORNELA, a.s.
  • Název: Zhotovení spodní stavby skladové haly, dešťová kanalizace, odstavná plocha
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 8,9
  • Termín a realizace: 04/2013 – 01/2014
  • Způsob provádění: generální dodavatel