Menu Zavřeno
  • Investor: NYMPHIA a.s.
  • Název: Trutnov – Areál ABB Krkonošská – zemní práce areál ABB
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 4,0 mil. Kč
  • Termín a realizace: 11/2013 – 01/2014
  • Způsob provádění: generální dodavatel