Menu Zavřeno
  • Investor: Firma Wenzl s.r.o.
  • Název: Obytný soubr Zelené Město – Jarov – přeložka kanalizační stoky
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 3,45
  • Termín a realizace: prosinec 2007 – únor 2008
  • Způsob provádění: subdodavatel