Menu Zavřeno
  • Investor: NYMPHIA, a.s.
  • Název: Trutnov – Areál ABB Krkonošská – místní sběrná komunikace
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 10,8 mil. Kč
  • Termín a realizace: 09/2013 – 01/2014
  • Způsob provádění: generální dodavatel