Menu Zavřeno
  • Investor: Lesy České republiky, s.p.
  • Název: Oprava lesních cest – revír Sedlo
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 2,28
  • Termín a realizace: 10-11/2013
  • Způsob provádění: generální dodavatel