Menu Zavřeno
  • Investor: PRECIOSA ORNELA, a.s.
  • Název: Vybudování zpevněné plochy v areálu Zásada
  • Smluvní cena dle SoD: 2,4 mil. Kč
  • Termín provádění: 010-12/2012
  • Způsob provádění: generální dodavatel