Menu Zavřeno
  • Objednavatel: BAK s.r.o.
  • Název: OLC Ptáček Liberec
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 6,7
  • Termín a realizace: 07/2016-02/2018
  • Způsob provádění: subdodavatel