Menu Zavřeno
  • Investor: Statutární město Liberec a ŘSD ČR
  • Název: Bezpečný přechod Liberec – Sokolská
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 1,4
  • Termín a realizace: 07-10/2013
  • Způsob provádění: generální dodavatel