Menu Zavřeno
  • Investor: Obec Plavy
  • Název: plynofikace obce Plavy – 2. etapa, Haratice
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 1,232
  • Termín a realizace: duben – srpen 2009
  • Způsob provádění: generální dodavatel