Menu Zavřeno
  • Objednavatel: Strabag a.s.
  • Název: Silnice III/28215 Líšný – rekonstrukce komunikace
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 3,99
  • Termín a realizace: 07-09/2018
  • Způsob provádění: subdodavatel