Menu Zavřeno
  • Investor: Lesy ČR s.p.
  • Název: Tůně 2019
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 0,37
  • Termín a realizace: 12/2019-01/2020
  • Způsob provádění: generální dodavatel