Menu Zavřeno
  • Investor:  SVS a.s.
  • Název: rekonstrukce úrpavny vody Souš, přeložka dešťové kanalizace, oplocení, akumulace – zásypy
  • Smluvní cena v mil. Kč bez DPH: 1,129
  • Termín a realizace: květen až září 2009
  • Způsob provádění: subdodavatel

{gallery}reference/upravnavodysous{/gallery}