Menu Zavřeno

Nabízíme práce dle uvedených živnostenských oprávnění:

 • výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
 • výstavba a rekonstrukce komunikací
 • výstavba a rekonstrukce domů a průmyslových objektů
 • rekultivace skládek
 • výstavba a rekonstrukce turistických stezek
 • obnova rybníků a koryt vodních toků
 • skládkování zeminy a sutí na vlastní deponii Velké Hamry

Živnostenská oprávnění:

 1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 2. specializované stavební činnosti
 3. přípravné práce pro stavby
 4. silniční motorová nákladní doprava
 5. poskytování technických služeb
 6. velkoobchod
 7. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Společnost disponuje mnoha vlastními mechanizačními prostředky. Více zde.